توسعه صنعت گردشگری و توریسم به رونق اقتصادی و آبادانی روستاها كمك فراوانی خواهد كرد و فناوری ارتباطات با امكانات معجزه آسای خود بستر ساز چنین توسعه ای می باشد كه با بهره گیری و استفاده بهینه از آن می توان میان جاذبه های گردشگری و سیاحان و گردشگران اقصی نقاط جهان پیوندی به وسعت شبكه وب حتی وسیعتر از آن، برقرار و آنان را به میزبانی جاذبه ها فرا خواند تا هم ایشان به مقصد مقصود خود برسند و هم سودی عاید ساكنان منطقه شود.

در همین راستا وبلاگ روستاهای شهرستان گرمی می كوشد تا با معرفی این روستاها و جاذبه های طبیعی و زیباییهای آن گامی هرچند كوچك به سوی هدفی بزرگ بردارد.