وبلاگ روستای خانكندی- شهرستان گرمی -استان اردبیل 

وبلاگ اصلی:             www.khankandi.mihanblog.com 

وبلاگ دوم:                   www.khankandi1.blogfa.com